Rodzaje środków ochronnych przy pracy na wysokościach

1
103

Praca na wysokości wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami pośród, których główne to ryzyko upadku. Nie bez przyczyny więc przepisy BHP precyzują jakie środki ochronny powinny zostać użyte przy tym rodzaju pracy. Dzielimy je na środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Czym one dokładnie są? Odpowiadamy.

Praca na wysokości – kiedy mamy z nią do czynienia?

Według obowiązujących w Polsce przepisów pracą na wysokości nazywamy sytuację, kiedy pomiędzy podłożem a stanowiskiem pracy jest przynajmniej 1 metr różnicy. Definicja ta obejmuje bardzo szeroki zakres prac. Może to być m.in. praca na rusztowaniu, na słupach lub kominach. Co jednak ważne – aby miejsce pracy wliczało się w przywołaną definicję, musi być nieosłonięte.

W poniższym artykule skupimy się głównie na pracy na rusztowaniu, która jest zdecydowanie najczęstszą formą pracy na wysokości. Dla pracodawcy priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Wykorzystywane rusztowania używane muszą spełniać wszelkie wymogi. Szeroki wybór sprawdzonych rusztowań można znaleźć na stronie https://szalbud.pl/. A jakie środki ochronne należy stosować przy pracy na rusztowaniu?

Środki ochrony zbiorowej

Wyposażenie miejsca pracy w środki ochrony zbiorowej jest obowiązkiem pracodawcy. Pod tym pojęciem kryje się szereg działań, które mają za zadanie zabezpieczyć pracowników przed niebezpieczeństwami związanymi z pracą na wysokościach. Są to rozwiązania wykorzystywane w użytkowanych maszynach, pomieszczeniach lub urządzeniach.

Czytaj także: https://akar-slaskie.pl/jakie-zastosowanie-maja-szalunki-podczas-budowy-domu/

W przypadku rusztowań środki ochrony zbiorowej dotyczą zamontowania siatek ochronnych, siatek bezpieczeństwa oraz balustrad. Konkretne przepisy dotyczące sposobu budowy balustrad znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich montaż określają również normy.

Środki ochrony indywidualnej

Przepisy określają także środki ochrony indywidualnej wymagane podczas pracy na rusztowaniu. Wśród nich wymienić należy m.in. hełmy ochronne, które ochronią głowę w przypadku upadku z wysokości lub przed spadającymi elementami. Jeżeli miejsce pracy jest źródłem hałasu, pracodawca powinien zapewnić także ochronniki słuchu.

Wśród innych środków ochrony indywidualnej wymienić należy: rękawice antywibracyjne (jeżeli na miejscu pracy występują wibracje), odzież ochronną (podczas prac prowadzonych w zimie), rękawice ochronne, wzmocnione, antypoślizgowe buty, a także środki ochrony układu oddechowego (podczas gdy praca odbywa się w zapylonym środowisku).